Project omschrijving

STICHTING VAN BEN

Ben zet zich in voor mensen met autisme. De naam knipoogt naar de film BenX van Nic Balthazar, maar haalt de ‘niks’ bewust weg om een positief en bemoedigend verhaal te vertellen.

LEER MEER

Missie

Ben stelt de eerbied en de inherente waardigheid van elke mens centraal. Deze stichting wil de fundamentele vrijheden en mensenrechten voor mensen met autisme bevorderen, beschermen en waarborgen. Ben springt in de bres voor mensen met autisme en hun naasten en laat hun stem horen. Het zet zich in voor een inclusieve en autismevriendelijke maatschappij waarbij mensen met autisme zelfredzaam zijn en zich optimaal geïntegreerd en geaccepteerd voelen.

Visie

Ben wil mensen met autisme positieve vooruitzichten bieden. Dat doet het door een luisterend oor te zijn voor hen en met begrip en erkenning voor hun situatie te handelen. Het multidisciplinair team van Ben is toegewijd om van Ben een veilige omgeving voor mensen met autisme te maken. Hier is alles bespreekbaar.

Aanpak

Hoe slaagt Ben erin om dat te verwezenlijken? Op de eerste plaats voorziet Ben mensen met autisme van betrouwbare informatie en begeleiding zodat zij hun uitdagingen met opgeheven hoofd kunnen aangaan. Daarnaast gelooft Ben sterk in de motiverende kracht van muziek en woord. Net daarom organiseert deze stichting allerlei muziekprojecten voor mensen met autisme.

—–

De stichting “Ben” ontving op 25 juni 2017 de erkenning bij koninklijk besluit als stichting van openbaar nut. Dat wil zeggen dat haar activiteiten het algemene belang van de maatschappij vooropstellen. Ben draagt de belangrijkste kenmerken van een stichting van openbaar nut – menslievendheid, wetenschappen, pedagogie, kunst en cultuur – dan ook hoog in het vaandel.

– Welke doelgroepen (kinderen, jong volwassene, volwassene)

  • Kinderen
  • Jong volwassenene
  • Volwassene

Wij bieden hulpverlening aan voor elk type autisme

Informatie en ondersteuning

Betrouwbare informatie en professionele begeleiding zijn cruciaal voor mensen met autisme. Een multidisciplinair team van artsen, psychiaters, pedagogen, psychologen en kinesisten staan klaar om medische, sociale en administratieve begeleiding te voorzien en wetenschappelijke informatie te verschaffen.

Kenniscentrum

Dankzij het kenniscentrum kan Ben voor elk probleem de gepaste oplossing vinden. Vragen omtrent onderwijs, FOD-verhogingen, onder­steuning bij VAPH-budget en mantelzorgpremie komen hier aan bod. Ook andere vragen over autisme worden hier uitvoerig beantwoord.

Doorverwijscentrum

Ben staat er uiteraard niet alleen voor. Om jongeren met autisme optimaal te begeleiden werkt deze stichting samen met verschillende instanties. Als het dus niet de gepaste zorg, info of steun kan bieden dan fungeert het als doorver­wijscentrum. Ben gaat vruchtbare samenwerking­en aan met tal van organisaties zoals Familiehulp vzw, Ferm Thuiszorg vzw, Triangel vzw en Inventio Foundation.

Zelfstandig begeleid wonen in het Huis van Ben

Voor wie de zorg nijpend is, kan terecht bij het Huis van Ben. Daar wordt het multidisciplinair team aangevuld met zelfstandige hulpverleners om jongvolwassenen met autisme te helpen via zelfstandig begeleid wonen. De bewoners krijgen algemene en administratieve begeleiding, onderwijsondersteuning, socio-emotionele ondersteuning en begeleiding bij dagelijkse en praktische zaken. Momenteel wonen er vijftien mensen in het Huis van Ben.

Ouders van Ben

Een kind of jongere met autisme opvoeden is geen sinecure. Praktische tips van ervaringsdeskundigen zijn in dat geval zeer waardevol. Ouders van mensen met autisme kunnen daarvoor terecht bij Ouders van Ben. In deze doe- en praatgroep zoeken ouders steun bij elkaar en delen ze ervaringen, methodieken en tactieken. De ouders organiseren naast praatmomenten ook verschillende evenementen.

De begeleiders van Ben staan steeds klaar om alles in goede banen te leiden. Zij gaan voor een praktische en kleinschalige aanpak met thuisbezoeken en individuele praatmomenten. En dat werkt. Op die manier ontstaat er een persoonlijke band en zijn ze goed op de hoogte van de moei­lijkheden van elk lid.

Thuisbegeleiding

Ook voor mensen met autisme die al een eigen stulp hebben en nood hebben aan thuisbegeleiding kan Ben iets betekenen. Momenteel genieten tien mensen van dergelijke begeleiding.

Tijdelijk onderwijs aan Huis

Ben streeft naar een maximale integratie van kinderen en jongeren met autisme. Ook in het onderwijs. Daar kunnen ze terecht in het buitengewoon onderwijs, maar soms ook in het gewoon onderwijs. In beide gevallen hebben ze nood aan extra aandacht en hulp. Het kan zijn dat een leerling met autisme door zijn beperking een lange tijd afwezig is op school. Om de impact daarvan zo laag mogelijk te houden, zorgt Ben voor Tijdelijk Onderwijs Aan Huis. Dat gebeurt steeds in samenwerking en in overleg met de school.

Alle leerlingen met autisme hebben recht op vier lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per negen halve dagen afwezigheid. Zo krijgen ze toch voldoende ondersteuning en lessen om het gewone onderwijstraject te blijven volgen. Dat maakt een wereld van verschil voor deze leerlingen. Het biedt hen optimale kansen voor een geslaagde integratie in het (buiten)gewoon onderwijs.

Dit initiatief is er gekomen op aandringen van Ben en is alweer een mooie stap vooruit naar meer inclusief onderwijs.

Projecten en evenementen

Via verschillende projecten en evenementen wil Ben mensen met autisme een creatieve uitlaatklep bieden. Denk aan muzieklessen, thea­tervoorstellingen en musicals. Dergelijke projecten zorgen ervoor dat jonge mensen hun talenten kunnen ontplooien. Het resultaat? Mooie muziek, toffe voorstellingen en jonge mensen die helemaal opfleuren en zich goed voelen.

Muziektherapie

Dankzij muziek leren tieners omgaan met hun gevoelens, boodschappen overbrengen en begrijpen. Muziek is pure emotie. Door middel van intense muziektherapie ontstaan veilige ruimtes waarin jongeren zich vrij uiten. De klanken dagen uit, verbinden en prikkelen. Het geeft jongeren de kans om hun dagelijkse zorgen te vergeten en open te bloeien. Tijdens sessies met erkende muziektherapeuten krijgen ze muziekinstrumenten onder de knie en worden sociale vaardigheden aangewakkerd. De begeleiding start altijd na een persoonlijk gesprek.

Muzieklessen

Ben biedt muzieklessen voor kinderen en jongeren met autisme aan. Ze kunnen kiezen tussen piano, slagwerk, gitaar en zang en genieten van individuele begeleiding en momenten van samenspel. Voor wie graag uit volle borst zingt is er ook het koor van Ben. Samenhorigheid en liefde voor muziek staan hier centraal. Ideaal om verbondenheid te vinden tijdens moeilijke momenten.

Het Muziekcollege

Jongeren met autisme die hun muziektalent nog verder willen ontwikkelen, kunnen een opleiding volgen in het Muziekcollege. Ze krijgen er een heleboel klas- en praktijkopdrachten en hebben recht op een individueel begeleidingstraject om zo hun kansen tot het halen van een diploma te verhogen. Na afloop hebben ze een getuigschrift op zak waarbij ze gemakkelijker toegang hebben tot audities bij de theaterhuizen.

AANMELDEN KAN ZO

BEN, stichting van openbaar nut
Diksmuidestraat 76
2300 Turnhout
Telefoon 014/22 53 74
Web: www.stichtingvanben.be
Mail : info@stichtingvanben.be

Download het jaarrapport