Diagnose centra

Vind hier alle geconventioneerde diagnose centra in uw regio

Begin met zoeken

RCA Antwerpen

UCKJA (Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)

Lindendreef 1
2020 Antwerpen
Tel.: 03/740 54 65
Fax: 03/ 740 54 89
E-mail: rcautisme@zna.be

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen – COS (kinderen tot 7 jaar)

Doornstraat 331
2610 Wilrijk
Tel. COS: 03/830 73 10
E-mail COS: cos@uza.be
Website: www.uza.be/centrum-voor-ontwikkelingsstoornissen-cos-antwerpen

OLO vzw (volwassenen 18 tot 65 jaar)

Drie Eikenstraat 661
2650 Edegem
Tel.: 03 633 98 99
E-mail: oc@olo.be
Website: www.olo.be/nl/diagnostiekambulantvolwassenen

OPZ Geel

Dr. Sanodreef 4
2440 Geel
E-mail: Anneleen.peeters@opzgeel.be
Tel.: 014 57 91 35
Website: OPZ Geel

RCA Gent

UZ – Gent afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent
Tel.: 09/332 48 74
Fax: 09/332 27 58
E-mail: kinderpsychiatrie@uzgent.be

RCA Leuven

Expertisecentrum voor Autisme – ECA – UZ Gasthuisberg Leuven

Herestraat, 49
3000 Leuven
Tel.: 016 34 38 21
Fax: 016 34 38 30
E-mail: christine.vandezande@uzleuven.be
Website : ECA

RCA UZ Brussel – Inkendaal

Inkendaalstraat, 1
1602 Vlezenbeek
Tel.: 02 531 51 11
Fax: 02 532 23 66
E-mail: coördinatieRCA@inkendaal.be
Website: Inkendaal – RCA

RCA Brussel

UZ-Brussel

Laarbeeklaan, 101
1090 Jette

Kinderen en jongeren
Tel.: 02 474 90 01
Fax: 02 477 58 90
E-mail: sietse.vannuffelen@uzbrussel.be
Website: PAika

Volwassenen (rand)normale begaafdheid
Tel.: 02 477 64 38
E-mail: nele.vangeit@uzbrussel.be

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen – COS

C. Heymanslaan 10 (ingang 81 – route 825)
9000 Gent
Tel.: 09/332 57 44
Fax: 09/332 38 06
Website: www.cosgent.be
E-mail: info.cosgent@uzgent.be

De aanmelding kan bij één van beide subteams van het RCA. Aanmelden kan op werkdagen op volgende telefoonnummers:

 • COS-Gent: 09 332 57 44 (baby’s, peuters, kleuters en begin lagere school).
 • Kinder- en Jeugdpsychiatrie: 09 332 48 74 (8-10 u en 14-16u, alle leeftijden, incl. volwassenen).

Wie kan terecht in de centra?

Een kind, een adolescent of een volwassene kan in aanmerking komen voor een diagnoseprogramma door een gespecialiseerd centrum als: :

 • hij symptomen vertoont van een autismespectrumstoornis
 • hij het maximumaantal terugbetaalbare aantal sessies nog niet heeft  gehad.
Een persoon die een diagnose heeft gekregen van autismespectrumstoornis, door een referentiecentrum of enige andere bevoegde zorgverlener, komt in aanmerking voor een coördinatieprogramma voor behandeling van zijn autismestoornis.

Wat zijn de doelstellingen van de centra?

De hoofddoelstellingen van een diagnoseprogramma zijn:
 • zo snel mogelijk een wetenschappelijke diagnose stellen (autisme, andere  mentale stoornis of afwezigheid van mentale stoornis)
 • concrete oplossingen voorstellen voor een 1e opname.
De hoofddoelstellingen van een coördinatieprogramma zijn:
 • de meest geschikte vorm van opname zoeken
 • de behandeling coördineren
 • het verloop van de stoornis volgen
 • de familiale en sociale omgeving informeren.

Wat bieden de centra aan?

In het kader van een diagnoseprogramma voeren de centra alle handelingen uit die nuttig zijn voor het stellen van een wetenschappelijk nauwkeurige diagnose.

Ze kunnen:
 • de resultaten van de al uitgevoerde onderzoeken verzamelen en bijkomende onderzoeken voorschrijven
 • gesprekken voeren met de persoon bij wie de diagnose moet worden gesteld en ook met de personen uit zijn omgeving
 • de persoon observeren in zijn leefomgeving
 • psychologische of andere onderzoeken laten uitvoeren.
Op het einde van het diagnoseproces stellen de centra 2 syntheseverslagen op: 1 voor de zorgverleners en 1 voor de patiënt of zijn/haar ouders.
Ze verwoorden de diagnose in de termen van de 2 classificatiesystemen voor mentale stoornissen  die geldig zijn op internationaal niveau : het diagnostisch en statistisch handboek van psychische stoornissen (DSM) en de internationale classificatie van ziekten (ICD).
In het kader van een coördinatieprogramma voeren de centra de handelingen uit die gericht zijn op de best mogelijke behandeling van de autistische stoornissen.
Ze kunnen:
 • een interventieplan uitwerken op basis waarvan de autistische persoon kan worden verwezen naar de voor hem meest geschikte opnamemogelijkheid
 • de uitvoering van het interventieplan coördineren, in samenspraak met de naaste omgeving en de betrokken zorgverleners
 • de naaste omgeving en zorgverleners informeren over de vorm van autisme waaraan de patiënt lijdt, de gevolgen ervan en de doeltreffende interventies
 • een evolutiebilan opstellen en eventuele updates van de diagnose, evolutieverslagen opstellen.

Hoe kan men behandeling door een centrum krijgen?

Familieleden of de patiënt zelf kunnen raad vragen aan de behandelende arts, maar het is niet verplicht om van hem een voorschrift te krijgen.

Wat betaalt de patiënt voor de begeleiding door een centrum?

De patiënt betaalt zijn persoonlijk aandeel (remgeld) voor ambulante revalidatie, per diagnose- of coördinatiesessie.

Een patiënt die jonger dan 18 jaar is, komt trouwens in aanmerking voor een tegemoetkoming van zijn ziekenfonds in de reiskosten tussen zijn woning en het centrum.
De diagnose en de coördinatie van de behandeling door een gespecialiseerd centrum omvat niet:
 • de eventuele raadplegingen van de artsen van het centrum buiten de werkingsuren van het centrum (bovenop die van de overeenkomst)
 • de onderzoeken die het centrum voorschrijft, maar die niet zijn uitgevoerd
 • de behandeling, van welke aard ook.